Juridische disclaimer

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van BROSIS IT diensten, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

BROSIS IT diensten en Site to edit internetsite
BROSIS IT diensten en Site to edit (hiervoor en in het vervolg aangeduid met BROSIS IT diensten) stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsites. Alhoewel BROSIS IT diensten haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. BROSIS IT diensten aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de BROSIS IT diensten internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door BROSIS IT diensten uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij BROSIS IT diensten, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van BROSIS IT diensten.

Virussen en veiligheid
De BROSIS IT diensten internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet BROSIS IT diensten sites. BROSIS IT diensten is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
BROSIS IT diensten wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij ontvangen wordt door BROSIS IT diensten gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. BROSIS IT diensten behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven, en te distribueren, ongeacht het doel.

Door BROSIS IT diensten verzonden e-mail
Door BROSIS IT diensten verzonden informatie per e-mail, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde  is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. BROSIS IT diensten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Leverings- en betalingsvoorwaarden
Op alle leveringen en betalingen van BROSIS IT diensten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van BROSIS IT diensten , te vinden op deze website.

BROSIS IT diensten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

BTW en BTW nummer

Brosis.nl is BTW plichtig. Alle prijzen op onze website en offertes zijn exclusief wettelijke BTW. Ons BTW nummer is per mail op te vragen via ons contact formulier.

Other Copyrights
Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Stockphoto's by: FreepikMorguefile and Freeimages

reCAPTCHA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Waarom Brosis.nl

Ervaring sinds 1999 in het bouwen en hosten van internet sites en IT diensten.

Alles onder één dak

Bij Brosis.nl vindt u alle oplossingen voor uw website, IT en marketing.

 Persoonlijke service

U kunt rekenen op de beste support, de laatste kennis en inspiratie op het gebied van hosting, design en IT.

Ruim 20 jaar ervaring

Brosis.nl heeft sinds 1999 ervaring in webdesign, hosting, reclame en IT diensten.